تقی بن محمدکاظم بهروز اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقی بهروز بن محمّدکاظم، شاعر ادیب در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تقی بهروز بن محمّدکاظم، شاعر ادیب، در سال ۱۳۱۲ق متولّد شده و در اصفهان علم و ادب آموخته است. در شعر طبع روانی داشته و «بهروز» تخلّص می‌کرده و در حدود سال ۱۳۶۲ق وفات یافته است. این شعر از اوست:
گوئید حریفان ره میخانه کدامست ••••• آن پیر خراباتی مستانه کدامست
زاهد منما منع ز می‌خوردن رندان ••••• آن کس که نبوسد لب پیمانه کدامست
تو خون یتیمان خوری و ما می‌احمر ••••• انصاف بده عاقل و فرزانه کدامست
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۹۶-۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۹۶-۹۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۴۷-۲۴۸.    جعبه ابزار