تقی بن محمد فداکار ترک همدانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقی فداکار فرزند شیخ محمّد انصار ترک همدانی، از فعالّان سیاسی و اجتماعی معاصر در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تقی فداکار فرزند شیخ محمّد انصار ترک همدانی، از فعالّان سیاسی و اجتماعی معاصر، در سال ۱۲۸۲ش در اصفهان متولّد شد. در نوجوانی تحت تاثیر افکار انقلابی برادرش باقرخان عراقی، به نهضت جنگل پیوست. پس از آن در یک شرکت تجاری روسی در ایران به کار پرداخت و در آنجا با زبان روسی آشنا شد. چندی بعد به استخدام اداره ثبت اصفهان درآمد و عاقبت حرفه وکالت را برگزید. او پس از شهریور ۱۳۲۰ با ایجاد ارتباط با کارگران کارخانجات نساجی اصفهان و به منظور انسجام بخشیدن جنبش کارگری و پیگیری مطالبات صنفی آنان، اتحادیه کارگران اصفهان را تاسیس کرد.
وی در سال ۱۳۲۲ش در انتخابات مجلس شورای ملّی شرکت کرد و به عنوان نماینده اصفهان به مجلس رفت. در سال ۱۳۲۷ش و به دنبال ترور شاه دستگیر و زندانی شد. امّا با پادرمیانی دکتر مصدّق آزاد شد. در سال ۱۳۳۱ش به اصفهان بازگشت و به فعّالیّت‌های سیاسی خود ادامه داد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت دکتر مصدّق، او نیز تحت تعقیب قرار گرفت. او پس از آن از فعّالیّت‌های سیاسی کناره گرفت و به کار وکالت و سرکشی به مزرعه خود مشغول شد. گفته می‌شود ماموران امنیتی رژیم پهلوی بر علیه او مشغول برنامه‌ریزی بودند و در بامداد ۶ خرداد ۱۳۵۰ش تقی فداکار توسّط اتومبیل نزدیک مزرعه خود زیر گرفته شد و کشته شد. جسدش را در کنار برادرش، در تکیه میرزا ابوالمعالی کلباسی در تخت فولاد، به خاک سپردند.
[۱] لاجوردی، حبیب، اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ص۴۴۲-۴۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لاجوردی، حبیب، اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ص۴۴۲-۴۴۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۴۹-۲۵۰.    جعبه ابزار