تقی خوشنویس اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقی، از خوشنویسان خط نستعلیق در زمان شاه سلیمان صفوی می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تقی، از خوشنویسان خط نستعلیق در زمان شاه سلیمان صفوی بوده بر روی سنگ نوشته‌ای در یک سقاخانه واقع در مسجد لنبان به خط نستعلیق اشعاری را در سال ۱۱۰۰ق نوشته و در پایان کتیبه «مشقه تقی» رقم زده است.
[۱] هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۶۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۶۳۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۰۴.    جعبه ابزار