تقی ضمیر حلوائی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقی حلوائی متخلّص به «ضمیر» شاعر ادیب، در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تقی حلوائی متخلّص به «ضمیر» شاعر ادیب، در اصفهان ساکن بوده و جهت تجارت به هند رفته و پس از بازگشت به اصفهان وفات یافت.
این بیت از اوست:
بیستون را چون در خیبر به زور تیشه کند ••••• عشق زنگ حیدری بر بازوی فرهاد بست
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۶۰۰.
[۲] گلچین معانی، احمد، کاروان هند، ج۱، ص۷۵۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۶۰۰.
۲. گلچین معانی، احمد، کاروان هند، ج۱، ص۷۵۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۵۸.    جعبه ابزار