تقی مثال قهپایه‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقی مثال قهپایه‌ای، شاعر ادیب در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تقی مثال قهپایه‌ای، شاعر ادیب، به «تقیا» شهرت داشته و «مثال» تخلّص می‌نموده است.
مدّتی در خدمت میرزا مؤمن شهرستانی متولّی مشهد مقدّس بوده و پس از فوت او جزو کارگزاران دفتر قورچیان، در خدمت مرتضی قلی‌خان قورچی‌باشی بود. پس از آن به خدمت میرزاعلی‌رضا، شیخ‌الاسلام درآمده و سرانجام در سال ۱۰۷۶ق وفات یافت.
این بیت از اوست:
به هر که نشئه شوریدگی حواله کنند ••••• مِی شکستگی رنگ در پیاله کنند
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۶۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۵۹-۲۶۰.    جعبه ابزار