تقی منشی نوری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقی منشی نوری، خطاط هنرمند قرن چهاردهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تقی منشی نوری، خطاط هنرمند قرن چهاردهم هجری در اصفهان ساکن بود. شکسته و نستعلیق را خوش می‌نوشته و تا سال ۱۳۲۱ق در قید حیات بوده است.
[۱] فهرست کاتبان و خوشنویسان اصفهان، خطی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فهرست کاتبان و خوشنویسان اصفهان، خطی.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۶۲.    جعبه ابزار