تلفن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتلفن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تلفن (فقه)، تلفن نوعی دستگاه گیرنده و فرستنده صدا از راه دور و از عناوین مستحدثه
تلفن در ایران، پیشینه و تاریخچه تلفن در ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار