تلقیح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتلقیح ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تلقیح (فقه)، از موضوعات جدید فقهی و حقوقی، به معنای بارور ساختن انسان با ابزار پزشکی
تلقیح مصنوعی، کاشت نطفه در رحم از غیر طریق آمیزش و از مسائل مستحدثه
تلقیح خرما، بارور کردن درخت خرما


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار