تلقی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتلقی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


معانی
تلقی قرائت، به معنای شنیدن قرائت از زبان استاد توسط قاری
تلقی رکبان، استقبال شهروندان از کاروانهای تجاری در بیرون شهر

کتاب‌ها
تلقی النبی ألفاظ القرآن‌، تألیف عبدالسلام مقبل المجیدی، کتابی پیرامون دریافت وحی توسط پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از طرف جبرئیل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار