تلمسانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتلمسانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن ابی حجله تلمسانی، معروف به «ابن ابی حجله تلسمانی»، شاعر و ادیب بزرگ
ابواسحاق تلمسانی، تِلِمْسانی، ابواسحاق ابراهیم بن ابی بکر انصاری، فقیه مالکی، ادیب و شاعر قرن هفتم
ابوربیع تلمسانی، تِلِمْسانی، ابوربیع سلیمان بن علی کومّی (و نه کوفی)، ملقب به عفیف‌الدین (د ۶۹۰ق/۱۲۹۱م)، شاعر، ادیب و عارف سدۀ ۷ق
احمد بن محمد مقری تلمسانی‌، شهاب‌الدین ابوالعباس احمد بن محمد، المقری التلمسانی نگارنده کتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‌
عفیف‌الدین تلمسانی، عارف و شاعر قرن هفتم
عمر بن عبدالفتاح تلمسانی، «مرشدالعام» (رهبر) اخوان المسلمینِ مصر از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۵ش/ ۱۹۷۳ـ۱۹۸۶
محمد بن عباس تلمسانی، عالم نحوی و فقیه مالکی قرن نهم
محمد بن عبدالله تلمسانی‌تنسی، مورخ و ادیب و محدّث و فقیه مالکی در قرن نهم
هاشمی‌تلمسانی، هاشمی تِلِمسانی، محمد بن احمد، صوفی و متکلم الجزایری در قرن چهاردهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار