تماس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخورد و ملاقات جسمی با جسمی دیگر را تماس گویند و از آن در بابهای طهارت، نکاح، طلاق و ظهار سخن گفته شده است.


حکم تماس لباس و بدن با نجاسات خشک

[ویرایش]

بنابر مشهور در صورت تماس لباس یا بدن با سگ، خوک یا کافر خشک و یا موش خیس، پاشیدن آب بر محل تماس لباس یا بدن، مستحب است.

شروط وجوب غسل مسّ میّت

[ویرایش]

در صورت تماس بدن کسی با میّت پس از سرد شدن جنازه و پیش از غسل، غسل مسّ میّت بر او واجب می‌شود.

حکم تماس کف دست با خاک در تیمّم

[ویرایش]

در تیمّم، هنگام زدن دستها بر خاک، تماس تمام کف دست با خاک لازم است.

حکم تماس با نوشته‌ی قرآن و اسم الله

[ویرایش]

بنابر مشهور ـ بلکه ادعای اجماع شده ـ تماس بدون طهارت (وضو یا غسل) با نوشته قرآن حرام است و بنابر قول منسوب به مشهور، اسم جلاله (اللّه) و دیگر اسمهای مختص به خداوند متعال و نیز اسامی انبیا و امامان علیهم السّلام و حضرت فاطمه علیها السّلام در حکم یادشده ملحق به نوشته قرآن است.

حکم تماس جنب با غیر نوشته‌ی قرآن

[ویرایش]

برای جنب و حائض تماس با غیر نوشته‌های قرآن ـ از قبیل جلد، حاشیه و بین خطوط آن ـ کراهت دارد.

حکم مسّ بدن نامحرم

[ویرایش]

مسّ بدن نامحرم در غیر موارد ضروری مانند معالجه و نجات جان، حرام است.

حکم مسّ زن مطلّقه توسط شوهر

[ویرایش]

با مسّ زن مطلّقه به طلاق رجعی توسط شوهر در صورتی که به قصد رجوع و با شهوت باشد، رجوع تحقق می‌یابد. در تحقق آن بدون قصد رجوع، اختلاف است.

حکم لمس همسر ظهار شده

[ویرایش]

در اینکه ظهار کننده می‌تواند همسر ظهار شده خود را با شهوت، مس و لمس کند یا نه اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۶، ص۲۰۲.    
۲. الحدائق الناضرة، ج۵، ص۳۹۳.    
۳. جواهرالکلام، ج۵، ص۳۳۲.    
۴. جواهرالکلام، ج۵، ص۱۳۹.    
۵. جواهرالکلام، ج۲، ص۳۱۴.    
۶. مستمسک العروة، ج۳، ص۴۵.    
۷. جواهر الکلام، ج۳، ص۷۲.    
۸. جواهر الکلام، ج۳، ص۲۱۷.    
۹. جواهرالکلام، ج۲۹، ص۱۰۰.    
۱۰. جواهرالکلام، ج۳۲، ص۱۸۱-۱۸۰.    
۱۱. جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۵۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۶۲۸.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | نکاح
جعبه ابزار