تمام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمام ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

تمام بن عامر، تَمّامِ بْنِ عامِر، ابوغالب (۱۸۴- جمادی‌الآخر ۲۸۳ق/۸۰۰- ژوئیۀ ۸۹۶م)، وزیر ، ادیب ، شاعر و تاریخ‌نگار اندلسی
تمام رازی، تَمّامِ رازی، ابوالقاسم تمام بن محمد بن عبدالله بجلی (۳۳۰- محرم ۴۱۴ق/۹۴۲- مارس ۱۰۲۳م)، محدث ایرانی‌تبار دمشق
ابوغالب تمام بن غالب، تمّام بن غالب بن عمر (عمرو)، لغت‌شناس نیمه نخست سده پنجم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار