تنقیح مبانی العروة (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنقیح مبانی العروة ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تنقیح مبانی العروة - کتاب الاجتهاد و التقلید (تبریزی)، اثر آیت‌الله میرزا جواد تبریزی، از شروح تحقيقى معاصر بر احکام و مسايل و مبانى عروة الوثقی
تنقیح مبانی العروة - کتاب الاعتکاف (تبریزی)، اثر آیت‌الله میرزا جواد تبریزی، از شروح تحقيقى معاصر بر احکام و مسايل و مبانى عروة الوثقی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار