تنکزیه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتَنْکِزیّه ممکن است اسم برای مکان‌های ذیل باشد:

دارالحدیث و دارالقرآن تنکزیه، مدرسه‌ای در دمشق، ساخته شده بر ویرانه حمامی به نام سوید
مسجد تنکزیه، یکی از هشت جامع بزرگ دمشق
مدرسه تنکزیه قدس، بهترین نمونه مدارسِ صلیبی شکل یا چهار ایوانه در بیت المقدّسرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار