تهامی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتهامی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

علی بن محمد تهامی، علی بن محمد تِهامی، مکنّا به ابوالحسن، شاعر عرب در قرن پنجم
محمد بن عمرو تهامی، فقیه مالکی، ادیب، لغت‌شناس، خطیب و شاعر مغربی
ابومحمد جعفر بن محمد رسی تهامی مکی طباطبایی، عارف، ادیب، شاعر و لغت‌دان، از افراد مشهور آل طباطبای عراق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار