تهانوی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتهانوی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اشرف‌علی بن عبدالحق فاروقی تهانوی، واعظ و عارف و مؤلف حنفی
امداداللّه بن محمدامین فاروقی عمری تهانوی، عارف هندی قرن سیزدهم و چهاردهم، از سلسله چشتیه صابریه
محمداعلی بن علی فاروقی تهانوی، دانشمند هندی سده دوازدهم، مؤلف کشّاف اصطلاحات‌ الفنون


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار