تهدید قوم سبأ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز مصادیق تهدیدشدگان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، قوم سبأ هستند.


تهید به فرستادن سپاه

[ویرایش]

اشراف قوم سبأ، مورد تهديد سلیمان علیه‌السلام به فرستادن سپاهى پرتوان و بى‌هماورد:
«قالَت يايُّهَا المَلَؤُا افتونى فى امرى ما كُنتُ قاطِعَةً امرًا حَتّى‌ تَشهَدون‌• ارجِع الَيهِم فَلَنَأتِيَنَّهُم بِجُنودٍ لا قِبَلَ لَهُم بِها ولَنُخرِجَنَّهُم مِنها اذِلَّةً وهُم صغِرون؛ (سپس) گفت: اي اشراف (و اي بزرگان) نظر خود را در اين امر مهم بازگو كنيد كه من هيچ كار مهمي را بدون حضور شما انجام نداده‌ ام. به سوي آنها بازگرد (و اعلام كن) با لشكرهائي به سراغ آنها مي‌آئيم كه قدرت مقابله با آن را نداشته باشند، و آنها را از آن (سرزمين آباد) به صورت ذليلان و در عين حقارت بيرون مي‌رانيم.»

تهدید به آوارگی و تبعید

[ویرایش]

تهدید اشراف قوم سبأ، از سوى سليمان علیه‌السلام به پيامدهاى ناگوار جنگ (آوارگی و خواری):
«قالَت يايُّهَا المَلَؤُا افتونى فى امرى ما كُنتُ قاطِعَةً امرًا حَتّى‌ تَشهَدون‌• ارجِع الَيهِم فَلَنَأتِيَنَّهُم بِجُنودٍ لا قِبَلَ لَهُم بِها ولَنُخرِجَنَّهُم مِنها اذِلَّةً وهُم صغِرون؛ (سپس) گفت: اي اشراف (و اي بزرگان) نظر خود را در اين امر مهم بازگو كنيد كه من هيچ كار مهمي را بدون حضور شما انجام نداده‌ ام. به سوي آنها بازگرد (و اعلام كن) با لشكرهائي به سراغ آنها مي‌آئيم كه قدرت مقابله با آن را نداشته باشند، و آنها را از آن (سرزمين آباد) به صورت ذليلان و در عين حقارت بيرون مي‌رانيم.»
با توجّه به سياق آيه، كسانى كه تهديد شده بودند، اشراف قوم سبأ بودند. «أذلّه» جمع «ذليل» و حال براى ضمير «هم» است؛ يعنى آنان را از آن سرزمين همراه با ذلّت و خوارى اخراج خواهيم كرد. عبارت «هم صاغرون» نيز عطف به «أذلّه» است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

تهدید بلقیس‌ (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۳۲.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۳۷.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۳۲.    
۴. نمل/سوره۲۷، آیه۳۷.    
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۳۴۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۹، ص۳۴۱، برگرفته از مقاله «تهدیدشدگان (قوم سبأ)».    


رده‌های این صفحه : تهدید | قوم سبا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار