تهذیب‌الاخلاق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتهذیب‌الاخلاق ممکن است اشاره به معانی ذیل بوده و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تهذیب‌الاخلاق (فلسفه)، عنوان اهل فلسفه به بسط اخلاق یونانی در دورۀ اسلامی
تهذیب‌الاخلاق و تطهیرالاعراق، کتابی به عربی در باره علم اخلاق نوشته ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب رازی ملقب به مسکویه، فیلسوف قرن چهارم و پنجم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار