توریه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوریه ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

توریه (فقه)، گفتن کلامی و اراده کردن خلاف معنای ظاهر آن، دارای کاربرد در ابواب فقهی
توریه (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به معنای مغالطه از راه اراده معناى بعيد لفظ، هنگام تبادر معناى قريب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار