توضیح المقال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوضیح المقال ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

توضیح المقال (ملاعلی کنی)، اثر کنی، ملا علی (۱۲۲۰ - ۱۳۰۶ ق)
توضیح المقال (استرآبادی)، تالیف میرزا محمد بن علی بن ابراهیم استرآبادی (متوفی ۱۰۲۸ ق)
تعلیقة علی توضیح المقال، تألیف نوری طبرسی، میرزا حسین (۱۲۵۴ - ۱۳۲۰ ق)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار