تونسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتونسی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عبدالله بن محمد تونسی‌تجانی، جغرافی‌نویس و ادیب تونسی در عهد حفصیان در قرن هفتم و هشتم
علی بن محمد تونسی الایادی، شاعر دربار فاطمی در قرن چهارم
محمد بن عمر تونسی، صاحب تألیفات متعدد در طب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار