تونی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتونی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ملاعبدالله تونی، مشهور به فاضل تونی، فرزند محمد، فقیه و اصولی امامی سده یازدهم
محمدحسین تونی، معروف به فاضل تونی، ادیب و مدرّس حکمت و عرفان
برهان‌الدین فاضل تونی، معروف به برهان الدین فاضل تونی، دولتمرد و لشکری قرن یازدهم و دوازدهم
میرافضل حسینی تونی اصفهانی، از نقّاشان اصفهان در عهد صفویّه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار