تویسرکانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتویسرکانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عبدالغفار تویسرکانی، آقا میرزا عبدالغفار تویسرکانی، فرزند عالم فاضل، از مشاهیر علمای اصفهان در اواخر سدۀ سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری
ملاحسین‌علی تویسرکانی اصفهانی، آیة‌الله‌العظمی آخوند ملاحسینعلی تویسرکانی‌ عالم ربانی و فقیه محقق صمدانی، از علما و مدرسان بزرگ اصفهان و مراجع تقلید عظام
سیدمحمدباقر حسینی تویسرکانی اصفهانی، عالم فاضل مجتهد زاهد، از علمای عالی‌قدر قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیداحمد بن سیدمحمدباقر تویسرکانی اصفهانی، از دانشمندان و اساتید معاصر دانشگاه‌های اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار