تکاثر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکاثر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره تکاثر، یکصد و دومین سوره قرآن کریم
تکاثر (اخلاق)، فخرفروشی به زیادی مال و تعداد اولاد و ...


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار