تکبیر در عید قربان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکبیر در عید قربان، علی الخصوص پس از نماز عید قربان، تا پانزده نماز در قرآن کریم اشاره شده است و آیه ۲۸ سوره حج به این معنی تفسیر شده است.


اهمیت تکبیر در عید قربان

[ویرایش]

اهمیت تکبیر گفتن پس از نماز ظهر عید قربان، تا پانزده نماز:
لیشهدوا منـفع لهم ویذکروا اسم الله فی ایام معلومـت علی ما رزقهم من بهیمة الانعـم فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر. «تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیات‌بخش) باشند؛ و در ایام معینی نام خدا را، بر چهارپایانی که به آنان داده است، (به هنگام قربانی کردن) ببرند؛ پس از گوشت آنها بخورید؛ و بینوای فقیر را نیز اطعام نمایید».
از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه نقل شده است: مقصود از ذکر خدا، گفتن تکبیرات در تعقیب پانزده نماز است که اول آن، ظهر عید قربان می‌باشد. و ظاهر روایت، اعم از حج و غیر حج است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۳. عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور احسایی، ج۲، ص۸۸.    
۴. تفسیر نورالثقلین، الحویزی، ج۳، ص۴۹۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تکبیر در عید قربان».    رده‌های این صفحه : اعیاد اسلامی | تکبیر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار