تکبیر سجود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکبیر، پیش و پس از انجام دادن سجده را تکبیر سجود گویند و از آن در باب صلات نام برده شده است.


حکم تکبیر سجود

[ویرایش]

گفتن تکبیر برای رفتن به سجده و پس از سر برداشتن از آن به قول مشهور مستحب است.
برخی قدما قائل به وجوب آن شده‌اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهرالکلام، ج۱۰، ص۱۶۹.    
۲. الحدائق الناضرة، ج۸، ص۲۹۰.    
۳. المراسم العلویة، ص۶۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۹۷.    


رده‌های این صفحه : تکبیر های نماز | سجده | فقه | نماز
جعبه ابزار