تکبیر قربانی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکبیر گفتن هنگام قربانی، برای تعظیم خدا، لازم است و به این مهم در برخی آیات قرآن اشاره شده است.


لزوم تکبیر گفتن هنگام قربانی

[ویرایش]

تعظیم خدا به هنگام قربانی، با گفتن تکبیر لازم است:
لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولـکن یناله التقوی منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هدکم وبشر المحسنین. «نه گوشت‌ها و نه خون‌های آنها، هرگز به خدا نمی‌رسد. آنچه به او می‌رسد، تقوا و پرهیزگاری شماست. این گونه خداوند آنها را مسخر شما ساخته، تا او را بخاطر آنکه شما را هدایت کرده است بزرگ بشمرید؛ و بشارت ده نیکوکاران را».

حکمت تعظیم خدا در قربانی

[ویرایش]

هدف نهایی این است که به عظمت خدا آشنا شوید، همان خدایی که شما را در مسیر تشریع و تکوین، هدایت کرده از یک سو مناسک حج و آئین اطاعت و بندگی را به شما آموخت و از سوی دیگر این حیوانات بزرگ و نیرومند را مطیع فرمان شما ساخت، تا از آنها در راه اطاعت خدا، قربانی کردن، نیکی به نیازمندان و همچنین تامین زندگی خود استفاده کنید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حج/سوره۲۲، آیه۳۷.    
۲. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۱۴، ص۱۱۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تکبیر هنگام قربانی».    رده‌های این صفحه : تکبیر | قربانی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار