تکبیر قیام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگفتن اللّه اکبر برای قیام در رکعت دوم نماز عیدین قبل از قرائت را تکبیر قیام گویندو از آن در باب صلات نام برده شده است.


حکم تکبیر قیام

[ویرایش]

بنابر مشهور در نماز عید فطر و قربان، تکبیرها در هر رکعت پس از قرائت گفته می‏شود.
لیکن به گفته گروهی از قدما در رکعت دوم از چهار تکبیر، یک تکبیر برای قیام پیش از قرائت و سه تکبیر پس از هر قرائت گفته و سه قنوت خوانده می‏شود.
[۵] المقنع، ص۱۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مختلف الشیعة، ج۲، ص۲۵۲.    
۲. کشف اللثام، ج۴، ص۳۱۲.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۲۴۳.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۶۵.    
۵. المقنع، ص۱۴۲.
۶. المقنعة، ص۱۹۵.    
۷. مسائل الناصریات، ص۲۶۵.    
۸. المهذب، ج۱، ص۱۲۲.    
۹. غنیة النزوع، ص۹۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۹۸.    


رده‌های این صفحه : تکبیر های نماز | فقه | قیام | نماز
جعبه ابزار