تکبیر محمد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی آیات قرآن، محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم مؤظف به تکبیر و تعظیم خدا می‌دارد.


مأموریت رسول خدا

[ویرایش]

ماموریت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم برای گفتن تکبیر در نماز:
یـایها المدثر• وربک فکبر. «ای جامه خواب به خود پیچیده (و در بستر آرمیده)! • ... • و پروردگارت را بزرگ بشمار».
درباره «تکبیر» مذکور در آیه، دو احتمال داده شده: یکی اینکه مقصود گفتن «الله اکبر» در نماز باشد. برداشت یاد شده بر اساس همین احتمال است.

بالابردن دست‌ها هنگام تکبیر

[ویرایش]

بالا بردن دست‌ها به هنگام گفتن هر تکبیر در نماز، سفارش خدا به پیامبر صلی الله علیه وآله:
فصل لربک وانحر. «پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن!».
بر اساس یک قول در آیه که بعضی احادیث منقول آن را تایید می‌کند.

وظیفه پیامبر خدا

[ویرایش]

پیامبر صلی الله علیه وآله، موظف به تعظیم و بزرگ شمردن خدا:
وقل الحمد لله... وکبره تکبیرا. «و بگو: ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده، و نه شریکی در حکومت دارد، و نه بخاطر ضعف و ذلت، (حامی و) سرپرستی برای اوست! و او را بسیار بزرگ بشمار».
یـایها المدثر• وربک فکبر. «ای جامه خواب به خود پیچیده (و در بستر آرمیده)! • ... • و پروردگارت را بزرگ بشمار».
بر پایه این احتمال که تکبیر به معنای مطلق تعظیم خدا باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدثر/سوره۷۴، آیه۱.    
۲. مدثر/سوره۷۴، آیه۳.    
۳. مجمع البیان، طبرسی، ج۱۰، ص۱۷۴.    
۴. کوثر/سوره۱۰۸، آیه۲.    
۵. مجمع البیان، طبرسی، ج۱۰، ص۴۶۰.    
۶. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۱۱.    
۷. مدثر/سوره۷۴، آیه۱.    
۸. مدثر/سوره۷۴، آیه۳.    
۹. مجمع البیان، طبرسی، ج۱۰، ص۱۷۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «محمد و تکبیر».    رده‌های این صفحه : تکبیر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار