تکرار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تکرار ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
تکرار در قرآن، از اسلوب های بلاغی قرآن
تکرار سوره اخلاص، تکرار سوره اخلاص، یکی از آداب مرسوم در ختم قرآن
تکرار قصص قرآن، ذکر داستان پیامبران و اقوام آنها در قالب‌های مختلف
تکرار ارتداد، عواقب تکرار ارتداد در آیات ۱۳۷ و ۱۳۸ سوره نساء
تکرار آیات، ذکر چندباره برخی داستان‌ها و آیات قرآن

کاربردهای دیگر
تکرار (فقه)، انجام دادن عمل بیش از یک بار و دارای کاربردهای مختلف در ابواب فقه
تکرار (ادبی)، مکرر آوردن لفظ توسط شاعر یا نویسنده
تکرار (بدیع)، تکرار یک مطلب، به منظور تقریر و تثبیت آن؛ از انواع فنون بلاغی
تکرار (اسباب اجمال)، ذکر مجدد بخشی از مفاد کلام واحد در لابه لای آن؛ از اسباب اجمال ظاهری آیات


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار