تیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتیر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تیر (ابزار جنگی)، از ابزار جنگ و شکار به شکل میله‌ای باریک و نوک تیز با ملحقاتی همچون پَر و پیکان و سوفار
تیر (ماه)، نام چهارمین ماه سال در تقویم‌های مختلف ایرانی از جمله تقویم فعلی، نیز نام سیزدهمین روز هر ماه در پاره‌ای از دیگر تقویم‌های رایج ایران
تیر سقف، به معنای جذع و دارای احکام خاصی در فقه اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار