تیز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتیز به آلتی گفته می‌شود که صفت برندگی دارد و در مقابل کند به کار می‌رود. از آن به مناسبت در باب صید و ذباحه و قصاص سخن رفته است.


تذکیه حیوان

[ویرایش]

احکام مرتبط با تیز در تذکیه حیوان

← آلت استفاده شده در ذبح


ذبح یا نحر حیوان با ابزاری از جنس آهن برنده، مانند کارد تحقق می‌یابد و در موارد عدم دسترسی به آن و بیم تلف شدن حیوان، با هر وسیلۀ برنده، مانند شیشه و سنگ‌ تیز صحیح است.

← تیز کردن آلت ذبح


تیز کردن آلت ذبح پیش از ذبح، مستحب است.

← حیوان شکار شده با اسلحه


حیوان شکار شده با اسلحه در صورتی حلال است که کشتن آن به سبب تیزی و برندگی و فرورفتن گلوله در بدن آن باشد.
[۴] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۱۳ م۲۶۰۱.


تیز در باب قصاص

[ویرایش]

آلت قصاص واجب است تیز باشد تا موجب آزار و شکنجۀ زیاد قصاص شونده نشود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۹۹-۱۰۲.    
۲. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۳۳.    
۳. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۷.    
۴. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۱۳ م۲۶۰۱.
۵. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۴۲۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۶۷۶.    


رده‌های این صفحه : صید و ذباحه | فقه
جعبه ابزار