ثابت بن اسلم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثابت بن اسلم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ثابت بن اسلم حلبی، فقیه و نحوی و قاری شیعی اهل حلب
ثابت بن اسلم بنانی، از بزرگان تابعین و محدّثان بصره در قرن دوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار