ثابت خجندی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثابت خجندی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوسعد ثابت بن محمد خجندی اصفهانی، ابوسعد ثابت بن محمد خجندی، از علما و فقهای بزرگ آل خجند
ابومحمد ثابت بن عبدالصمد خجندی اصفهانی، عضدالدّین ابومحمّد ثابت بن عبدالصّمد خجندی، از روسای شافعیان اصفهان و از بزرگان و شعرای آل خجند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار