ثبت ثقة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثبت ثقة، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی به شمار می‌آید.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

این اصطلاح از نظر دانشمندان علوم حدیث از الفاظ تعدیل است و در این که از چه مرتبه‌ای است کلمات علماء متفاوت است:
برخی معتقدند از مرتبه اول تعدیل است؛
بعضی دیگر گفته‌اند از مرتبه دوم تعدیل است.
[۱] کافیجی، محمد بن سلیمان، المختصر فی علم الاثر، ص۶۳.
[۳] ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، شرح شرح نخبة الفکر فی مصطلحات اهل الاثر، ص۷۲۸.
[۴] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کافیجی، محمد بن سلیمان، المختصر فی علم الاثر، ص۶۳.
۲. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۴۰۴.    
۳. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، شرح شرح نخبة الفکر فی مصطلحات اهل الاثر، ص۷۲۸.
۴. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۳.
۵. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۵۵.    
۶. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۴۰۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ثبت ثقة»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار