ثعلبی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثعلبی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابواسحاق ثعلبی، ثَعْلَبی، ابواسحاق احمد بن محمد نیشابوری، مفسر برجستۀ خراسانی و صاحب دو تألیف ماندگار در تفسیر و قصص قرآنی
محمد ثعلبی، ثَعْلَبی، محمد بن حارث (نیمۀ سدۀ ۳ق/ ۹م)، مؤلف کتاب اخلاق الملوک
علی بن ابی علی ثعلبی آمدی، آمِدی، سیف‌الدّین ابوالحسن علی بن ابی علی بن محمد بن سالم تَغْلِبی (یا ثَعْلَبی)، طبیب، فیلسوف، متکلم و اصولی دوره عباسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار