ثقة عین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثقة عین، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح، اصطلاح "ثقة عین" است و صورت اجتماع این الفاظ از صورت انفراد آنها و مجتمع زاید از مجتمع ناقص بهتر است مثلا "ثقه عین" از "ثقه" و "عین" به تنهایی بهتر است.
[۱] فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، ص۱۱۷.
[۲] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۵-۱۴۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، ص۱۱۷.
۲. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۵-۱۴۶.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ثقة عین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار