ثقة فی حدیثه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثقة فی حدیثه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح، اصطلاح "ثقة فی حدیثه" است که امثال احمد بن ابراهیم با آن مدح شده‌اند.
در این که "ثقة فی حدیثه" و "ثقة فی الحدیث" دارای یک مفهوم هستند یا نه اختلاف شده است:
۱- این دو دارای یک مفهوم هستند و هیچ تفاوتی بین آن دو نیست؛
۲- این دو با هم فرق دارند. "ثقة فی حدیثه" مفید وثاقت راوی در نقل حدیث است ولی مفید وثاقت خود راوی نیست ولی "ثقة فی الحدیث" مفید وثاقت خود راوی و مفید وثاقت وی در حدیث می‌باشد.
[۱] فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، ص۱۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، ص۱۱۶.
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۷۶.    
۳. خاقانی، علی، رجال الخاقانی، ص۲۹۸.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه)، ص۹۶.    
۵. کلباسی، اصفهانی، ابوالهدی، سماء المقال فی علم الرجال، ج۲، ص۱۹۱.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ثقة فی حدیثه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار