ثور (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثَوْر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اعلام و اشخاص
ثور بن یزید کلاعی، فرزند یزید کَلاعی، محدّث قرن اول و دوم

مکان‌ها
غار ثور، کوهی مشهور در جنوب مکه و مسجدالحرام و در راه یمن
کوه ثور مدینه، کوهی در شمال مدینه و حد حرم
کوه ثور مکه، کوه و غاری در جنوب مکه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار