ثویه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثَویه یکی از حدود عرفات می باشد.


کاربرد فقهی ثویه

[ویرایش]

از آن در باب حج نام برده شده است.

حد عرفات

[ویرایش]

حدود عرفات از جمله ثویّه خارج از سرزمین عرفات است؛ از این‏رو، وقوف در این حدود، وقوف در عرفات به شمار نمی‏رود و صحیح نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۸    .
۲. مسالک الافهام ص۲، ص۲۷۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۹۷.


جعبه ابزار