جابری اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجابری اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

باقر بن محمدعلی جابری اصفهانی، از اعیان و اشراف اصفهان و داری موقوفات متعدد در اصفهان
محمدباقر بن هدایت‌حسین جابری نائینی اصفهانی، متخلّص به «صفا»، عالم فاضل و ادیب شاعر قرن یازدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار