جاسوسی در غزوه احد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا به آیات قرآن، از اقدامات مشرکان در جنگ احد، استفاده از جاسوس است.


جاسوسی مشرکان در غزوه احد

[ویرایش]

وجود جاسوسانی از مشرکان بین مسلمانان پس از پایان غزوه احد:
«الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم‌ایمـنا...؛اينها كساني بودند كه (بعضي از) مردم، به آنها گفتند: مردم ( لشكر دشمن) براي (حمله به) شما اجتماع كرده‌ اند؛ از آنها بترسيد! اما اين سخن بر ايمانشان افزود....»
مقصود از ناس دوم، مشرکان و ناس اول، عوامل و جاسوس‌های ایشان هستند که در داخل لشکر اسلام بوده‌اند و از ظاهر آیه چنین به دست می‌آید که عده آن‌ها بیش از یک نفر بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۷۳.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۴۳.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۴۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۶۱، برگرفته از مقاله «جاسوسی در غزوه احد».    


رده‌های این صفحه : جاسوسی | جنگ احد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار