جامع الاقوال فی معرفة الرجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسینی عاملی، سید یوسف بن محمد (ق ۱۰) مؤلف کتاب رجالی جامع الاقوال فی معرفة الرجال می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی و اقوال ذکر شده در مورد رجالی است که از کتاب‌های الفهرست شیخ طوسی، رجال النجاشی، خلاصة الاقوال علامه حلی، رجال الکشی و رجال الطوسی تهیه شده است. در خاتمه کتاب، مؤلف نه فایده در علم درایه و قواعد رجالی بیان داشته است.
مصنف به منظور اختصار، رمزهایی را اختیار کرده که در مقدمه به آنها اشاره نموده است.
محقق تهرانی، نسخه‌هایی از این کتاب را مشاهده کرده و نشانی داده است. ایشان در الذریعة ، این کتاب و کتاب ترتیب الکشی را با عنوان رجال السید یوسف الزین هم فهرست نموده است. نسخه‌های خطی این کتاب، در کتاب خانه‌های ایران موجود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۵، ص۴۲، ش۱۷۴.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۶۰، ش۲۸۷.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار