جامع البیان فی تفسیر القرآن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجامع البیان فی تفسیر القرآن ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

جامع البیان فی تفسیر القرآن (طبری)، تفسیر طبری، یکی از قدیم‌ترین و جامع‌ترین تفسیرهای قرآن، اثر محمد بن جریر طبری، مورخ و مفسر و فقیه نامور قرن سوم
جامع البیان فی تفسیر القرآن (ایجی)، اثر معین الدین محمد (۸۳۲ - ۹۰۶ ق) فرزند عبدالرحمن بن محمد ایجی شیرازی، از علمای عصر خود


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار