جامع عباسی (ابها‌م‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجامع عباسی ممکن است اشاره به مکان‌های ذیل بوده و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

جامع عباسی (کتاب)، تألیف شیخ بهائی، اولین رساله عملیه به فارسی بر پایه فقه امامی
مسجد امام خمینی (اصفهان)، یکی‌ از مهم‌ترین‌ بناهای‌ عصر صفویه‌ در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار