جامع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجامع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جامع (اسماء الهی)، از نامهای خدا به‌معنای گردهم آوردن مردم در روز قیامت برای پاداش دادن به آن‌ها یا مجازات کردن
جامع (قرآن)، از ریشه «جمع» و به معنای به هم ضمیمه کردن، نزدیک کردن و گرد آوردن چیزهایی در کنار هم
جامع (معنا)، عنوان کلی شامل همه افراد مشترک در یک معنا
جامع (قیاس)، وصف مشترک میان اصل و فرع در قیاس فقهی
جامع (شاعران)، تخلص چند شاعر مثل محمدمقصود جامع کشمیری و میرزا محمد جامع
جامع (کتب حدیثی)، عنوانی کلی برای کتاب‌هایی که دربردارندۀ احاديث با جامعيتی در موضوعات گوناگون


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار