جبرتی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجبرتی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسماعیل بن ابراهیم عقیلی‌جبرتی، جَبَرتی، اسماعیل بن ابراهیم، عارف و عالم بزرگ یمنی قرن هشتم و مؤسس طریقت جبرتیه
عبدالرحمان بن حسن جبرتی، جَبَرتی، عبدالرحمان، مورخ نامور مصری قرن دوازدهم و سیزدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار