جبله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجبله ممکن است اسم برای اشخاص و یا مکان‌های ذیل باشد:

اعلام و اشخاص
ابن‌رسته جبله بن رسته اصفهانی، یکی از خاندان ابن‌رسته در اصفهان
جبلة بن عبدالله، یکی از شهدای کربلا
جبلة بن علی شیبانی، یکی از شهدای کربلا
جبلة بن ایهم غسانی، از امرای آل جَفْنَه و آخرین پادشاه از سلسله غسّانیان در شام

مکان‌ها
جبله (شهر)، شهر و بندری در مغرب سوریه در محافظه (استان) لاذقیه
جبله (کوه)، کوهی منفرد در ناحیۀ نجد عربستان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار