جذع (تیر سقف)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتیر سقف را جِذْع گویند. به مناسبت در باب صلح به کار رفته است.


کار گذاشتن تیر سقف بر دیوار همسایه

[ویرایش]

کار گذاشتن تیر سقف بر دیوار همسایه جایز نیست؛ چنان که اجابت این درخواست بر همسایه واجب نیست، هرچند مستحب مؤکد است.

رجوع همسایه از اذن بعد از اذن دادن

[ویرایش]

در صورت اذن و کار گذاشتن تیر، آیا اذن‌دهنده می‌تواند از اذن خود رجوع کند؟ در صورتی که کارگذاشتن تیر به سبب شرط ضمن عقد لازم یا مصالحه و مانند آن مجاز باشد، رجوع جایز نیست و در صورتی که صرف اذن به گذاشتن تیر باشد، در جواز رجوع اختلاف است. برخی، در صورت به عهده گرفتن خسارت قائل به جواز رجوع شده‌اند.

شک در مجاز یا غیرمجاز بودن تیر نهاده شده

[ویرایش]

چنانچه مجاز یا غیر مجاز بودن تیر نهاده شده بر دیوار همسایه نامعلوم باشد، اصل بر مجاز بودن آن است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابر این، همسایه حقّ درخواست برداشتن آن یا جلوگیری از گذاشتن دوبارۀ آن را در صورت تجدید بنا ندارد، مگر اینکه عدوانی یا عاریه بودن آن معلوم شود؛ البته در فرض دوم (عاریه)، حق درخواست برداشتن، بنابر قول به جواز رجوع است.

نزاع در ملکیت تیر نهاده شده بر دیوار

[ویرایش]

بودن تیر سقف بر دیوار مورد نزاع بین دو نفر در فرض عدم وجود بیّنه «یَد» به شمار می‌رود و نشان ملکیت است که با قَسَم خوردن حکم به ملکیت می‌شود؛ هرچند برخی قدما- به جهت متعارف بودن مسامحه در گذاشتن تیر سقف بر دیوار همسایه- آن را امارۀ ملکیّت ندانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۵۶-۲۵۷.    
۲. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۶۷.    
۳. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۶۸.    
۴. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۶۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۶۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | صلح | فقه
جعبه ابزار