جراح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجراح ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

جراح بن عبدالله حکمی، جَرّاحِ بْنِ عَبْدُاللـهِ حَکَمی، ابوعُقبه، سردار و حاکم معروف دورۀ اموی
جراح محمدپاشا، معروف به جراح پاشا، صدر اعظم و دولتمرد عثمانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار